EU Projects

EU Projects

NAZIV PROJEKTA: Gelato Evolution (NPOO.C1.1.2.R2-I3.02.0635)

KORISNIK: AROMA GLOBAL 3 društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i prodaju prirodnog sladoleda, Vjekoslava Spinčića 3/2, 51410 Opatija

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 187.867,85 EUR, od čega su 156.380,86 EUR prihvatljivi izdaci

 

UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 132.722,80 EUR

FINANCIRANJE:

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Bespovratna sredstva osigurana su iz Mehanizma za oporavak i otpornost u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća" -  NPOO.C1.1.2.R2-I3.02

 

RAZDOBLJE PROVEDBE OPERACIJE: od 2. studenog 2023. do 2. studenog 2025. godine

 

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA: Hrvoje Tretinjak, predsjednik uprave i voditelj razvoja proizvoda, h.tretinjak@aromaglobal.eu

 

KRATAK OPIS PROJEKTA:

Projekt Gelato Evolution adresira problem nedostatka brzine i kvalitete procesa obrade narudžbi u segmentu prodaje sladoleda uz nemogućnost preciznog praćenja i upravljanja zalihama. 

Projektom su planirane sljedeće aktivnosti:

  • A1. Predkomercijalni razvoj inovativne pametne tehnologije za vitrine za sladoled 
  • A2. Osposobljavanje o spremnosti za investicije
  • A3. Upravljanje projektom 
  • A4. Promidžba i vidljivost.

Dodatno, korisnik će provesti mjere horizontalnih načela temjere koje doprinose okolišnim ciljevima/zelenoj tranziciji.

Ciljne skupine obuhvaćene projektnim aktivnostima su zaposlenici i dobavljači poduzeća te lokalno i šire stanovništvo (HR, EU). Ključan rezultat projekta je povećanje broja tehnologija i usluga razvijenih do faze uspostavljenog i kvalificiranog tehnološkog sustava (TRL8) koji će doprinijeti razvoju digital. tehnologija u segmentu ugostiteljstva u HR i EU.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTAT PROJEKTA:

Provedbom aktivnosti, postići će se rezultat projekta koji se odnosi na: Snaženje spremnosti poduzetnika AROMA GLOBAL 3 d.o.o. za investiciju, razvojem inovativnog tehnologije i usluge koji se temelji na naprednoj digitalnoj tehnologiji.

Projekt će rezultirati s 1 inovativnom tehnologijom i 1 inovativnom uslugom nakon završetka projekta koji predstavljaju radikalnu inovaciju na tržištu (temeljem mišljenju vanjskog stručnjaka utvrđeno je kako projekt omogućava razvoj 1 inovativne usluge/tehnologije) u segmentu prodaje sladoleda.

 

Opći cilj projekta je povećati rast poduzeća Aroma Global 3 d.o.o. povećanjem spremnosti za komercijalizaciju novih inovativnih tehnologija i usluga koje će rezultirati ovim projektom. Stoga su specifični ciljevi projekta sljedeći:

  • SC1 Povećati spremnost za investicije u tvrtki Aroma Global 3 d.o.o. do kraja 2025. godine predkomercijalnim razvojem 1 inovativne tehnologije i 1 inovativne usluge
  • SC2 Poboljšati kapacitete za upravljanje poduzećem Aroma Global 3 d.o.o. do kraja 2024. godine osposobljavanjem i certificiranjem 1 djelatnika specifičnim vještinama za Start-up poduzeća
  • SC3 Povećati proizvodni kapacitet tvrtke Aroma Global 3 d.o.o. u 2025. godini povećanjem broja zaposlenih za 2 djelatnika, te nabavkom opreme za razvoj novih inovativnih tehnologija.

POVEZNICE NA RELEVANTNE INTERNETSKE STRANICE:

https://planoporavka.gov.hr/

https://fondovieu.gov.hr/

https://mingor.gov.hr/

https://hamagbicro.hr/

 

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća AROMA GLOBAL 3 d.o.o.

 

cdfb94e492088d9c0674bae62343843f.jpg

 

„Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”